Tag: Veterans Day 2021

Maharashtra
वृध्दसन्मान दिनी सेवानिवृत्तांचा  वाढदिवस संपन्न

वृध्दसन्मान दिनी सेवानिवृत्तांचा वाढदिवस संपन्न

सेवानिवृत्तीचा काळ म्हणजे आपली कोणास गरज नाही असा बहुतेक सेवानिवृत्ती धारकांचा समज...