Tag: Vishwanath Sharanangat

Maharashtra
सं.अध्यक्ष विश्वनाथ शरणांगत यांची मुख्य मंञी यांच्या कडे निवदेना दौरे मागणी

सं.अध्यक्ष विश्वनाथ शरणांगत यांची मुख्य मंञी यांच्या कडे...

दिनांक 7 8 9 या तारखेला बीड जिल्हातील गेवराई तालुक्या मध्ये मोठ्या जोराच्या पावसाने...