Tag: Ward No 10

Maharashtra
कवठेमहांकाळ शहरातील प्रभाग क्रमांक 10/11/12/14मधील भुयारी गटार काम बंद

कवठेमहांकाळ शहरातील प्रभाग क्रमांक 10/11/12/14मधील भुयारी...

3फूट सिंमेट पाईप घालून नवीन प्रस्ताव करून तत्काळ चालू करावे अन्यथा दिनांक 16-9-21पासून‌‌...