Tag: Ward No 24 in Dhanora Road area

Political News Today
वॉर्ड क्र 24 मध्ये जाणूनबुजून मागासवर्गीय वस्तीची कामेन केल्यामुळे लवकरच आंदोलन करणार

वॉर्ड क्र 24 मध्ये जाणूनबुजून मागासवर्गीय वस्तीची कामेन...

बीड शहरातील धानोरा रोड भागातील वॉर्ड क्र 24 या भागात 60% मागासवर्गीय समाज राहतो...