Tag: corona virus Updates

Coronavirus
कोविडमुळे मृत्यू पावलेल्यांच्या नातेवाईकांना सानुग्रह सहाय्य देण्यासाठी नियंत्रण कक्ष 

कोविडमुळे मृत्यू पावलेल्यांच्या नातेवाईकांना सानुग्रह सहाय्य...

राज्यातील जी व्यक्ती केावीड -19 या आजारामुळे निधन पावली आहे त्या मृत व्यक्तीच्या...