Tag: kharif season 2020

Political News Today
2020 चा खरीप हंगामाचा विमा तात्काळ नियोजन करून वाटप करा,नसता पुर्ण गेवराई तालुक्यातील शेतकरी वर्ग रस्त्यावर ऊतरून अंदोलन करणार 

2020 चा खरीप हंगामाचा विमा तात्काळ नियोजन करून वाटप करा,नसता...

गेवराई तालुक्या तील 2020 चा खरीप हंगामाचा पिक विमा आद्याप विमा कंपणीने शेतकर्यांस...