Tag: Mokhada power supply

Maharashtra
देखभाल दुरुस्तीच्या कामी मोखाडा तालुक्यातील वीजपुरवठा बदं असुन सहकार्य करण्याचे उपकार्यकारी अभियंता मनोहर जाधव यांचे आवाहन

देखभाल दुरुस्तीच्या कामी मोखाडा तालुक्यातील वीजपुरवठा बदं...

तातडीच्या देखभाल दुरुस्ती च्या कामासाठी ३३/२२ केव्ही उपकेंद्र मोखाडा अंतर्गत येणारे...